Thursday, July 28, 2011

ប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង


សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានកសាងឡើងនៅ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ និងត្រូវបានសម្ភាធនៅ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៦៨ ក្រោមអធិបតីភាព ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ
 •  ឆ្នាំ ១៩៧៥ » ១៩៧៩ ៖ គណកម្មាធិការ ប៉ុល ពត
 •  ឆ្នាំ ១៩៧៩ » ១៩៩០ ៖ មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលយោធា
 • ឆ្នាំ ១៩៩៣ » ១៩៩៤ ៖  មូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការ រវាង Handicap និង UNTAC
 • ឆ្នាំ ១៩៩៤ » ១៩៩៨ ៖ មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ សាស្រ្តាចារ្យ
 • ឆ្នាំ ១៩៩៨ » ២០០៧ ៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
 • ឆ្នាំ ២០០៧ ៖ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានបង្កើតឡើងដោយ អនុក្រិត្យលេខ២៦​ ថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៧
 • ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ ៖ ការបើកទ្វារ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

  Wednesday, July 27, 2011

  អ្នកកសាង និងអ្នកសាងសង់

  អ្នកកសាង

  សាលកវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB) ត្រូវបានឧបត្ថម្ភកសាងឡើងដោយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស ខេង នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឳកាសដល់សិក្សានុសិស្ស និស្សិត ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេស នៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យ នៃប្រទេសកម្ពុជា ។ ឳកាសទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការអប់រំ និងសេវាកម្មល្អ ដឹកនាំទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍនៃអាជីពផ្ទាល់ខ្លួន សំរាប់សហគមន៍ ជាមួយគ្នា ក្នុងពេលកំពុងដែលមានការកាត់បន្ថយនូវអនក្ខរភាព និងភាពមិនស្មើគ្នា រវាងជនបទ និងទីប្រជុំជន ។

  សាកលវិទ្យាធិការ

  Thursday, July 21, 2011

  របៀបដាក់ Menu តូចៗ នៅក្នុង Blogger

  Blogger.com បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មុខងារជាច្រើននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្តាយ Blogger.com មិនមាននូវការដាក់នូវ SubMenu ដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ ។

  ដូច្នេះ បើសិនជាលោកអ្នកចង់រចនាប្លក់របស់ខ្លួនជាមួយនិង Menu នេះ សូមអាន និងអនុវត្តដូចតទៅ
  +ជំហានទី១៖ Sign In ទៅ Blogger Account របស់អ្នក »» Design »» Edit HTML
  +ជំហានទី២៖​ សូមចុច Ctrl+F ដើម្បីស្វែងរកពាក្យ </head>
  +ជំហានទី៣៖ ត្រូវ Copy Code ខាងក្រោម នៅពីលើពាក្យ </head> រួចហើយ SAVE TEMPLATE

  <!--BR CODE -->
  <style>
  #sddm
  { margin: 0;
  padding: 0;
  z-index: 30}

  #sddm li
  { margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  float: left;
  /*Font of menu top*/
  font: bold 11px arial}

  #sddm li a
  { display: block;
  margin: 0 1px 0 0;
  padding: 4px 10px;
  /*width of each menu top*/
  width: 60px;
  /*background color of main menu*/
  background: #5970B2;

  /*text color of main menu*/
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  text-decoration: none}

  #sddm li a:hover
  {

  /*background color of main menu on hover*/
  background: #49A3FF}

  #sddm div
  { position: absolute;
  visibility: hidden;
  margin: 0;
  padding: 0;

  /*background color of drop down menu */
  background: #FFFFFF;
  /*border of the drop down menu*/
  border: 1px solid #5970B2}

  #sddm div a
  { position: relative;
  display: block;
  margin: 0;
  padding: 5px 10px;
  width: auto;
  white-space: nowrap;
  text-align: left;
  text-decoration: none;
  /*background color of each menu element*/
  background: #FFFFFF;
  /*text color of each menu element*/
  color: #2875DE;
  /*font of each menu element*/
  font: 11px arial}

  #sddm div a:hover
  {
  /*background of each element on hover*/
  background: #49A3FF;
  /*font color of each menu item on hover*/
  color: #FFFFFF}
  </style>
  <script type='text/javascript'>

  var timeout = 500;
  var closetimer = 500;
  var ddmenuitem = 0;

  // open hidden layer
  function mopen(id)
  {
  // cancel close timer
  mcancelclosetime();

  // close old layer
  if(ddmenuitem) ddmenuitem.style.visibility = &#39;hidden&#39;;

  // get new layer and show it
  ddmenuitem = document.getElementById(id);
  ddmenuitem.style.visibility = &#39;visible&#39;;

  }
  // close showed layer
  function mclose()
  {
  if(ddmenuitem) ddmenuitem.style.visibility = &#39;hidden&#39;;
  }

  // go close timer
  function mclosetime()
  {
  closetimer = window.setTimeout(mclose, timeout);
  }

  // cancel close timer
  function mcancelclosetime()
  {
  if(closetimer)
  {
  window.clearTimeout(closetimer);
  closetimer = null;
  }
  }
  // close layer when click-out
  document.onclick = mclose;
  </script>

  <!-- Finished BR CODE -->  +ជំហានទី៤៖ សូមចូលទៅកាន់ Page Elements រួចហើយ ចុចលើពាក្យ Add a Gadget និង Copy Code ខាងក្រោមនេះ
  <!-- BR MENU -->
  <ul id="sddm">
  <li><a href="http://boursaren.blogspot.com/"
  onmouseover="mopen('m1')"
  onmouseout="mclosetime()">ទំព័រដើម</a>
  <div id="m1"
  onmouseover="mcancelclosetime()"
  onmouseout="mclosetime()">
  <a href="#">ប៊ួរ សារេន</a>
  <a href="http://limbenyamin.blogspot.com/">លឹម បេនយ៉ាមីន</a>
  <a href="#">ព្រះវិហារព្រះគុណ</a>
  <a href="#">សន្និបាតយុវជន</a>
  <a href="#">ផ្សេងៗ</a>
  </div>
  </li>
  <li><a href="#"
  onmouseover="mopen('m2')"
  onmouseout="mclosetime()">ទាញយក</a>
  <div id="m2"
  onmouseover="mcancelclosetime()"
  onmouseout="mclosetime()">
  <a href="#">បញ្ជីទី១</a>
  <a href="#">បញ្ជីទី២</a>
  <a href="#">បញ្ជីទី៣</a>
  <a href="#">បញ្ជីទី៤</a>
  </div>
  </li>
  <li><a href="http://boursaren.blogspot.com/p/blog-page_3053.html">អំពីខ្ញុំ</a></li>
  <li><a href="http://boursaren.blogspot.com/#">សម្មភាពផ្សេងៗ</a></li>
  <li><a href="http://boursaren.blogspot.com/#">ព្រះវិហារ</a></li>
  </ul>
  <div style="clear:both"></div>
  <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
  <!-- Finished BR MENU -->


   
  +ជំហានទី៥៖ ចុងក្រោយសូម ចុចលើពាក្យ SAVE រួចមក SAVE ជាការស្រេច ។

  សូមកុំភ្លេច Comment ផង

  Friday, July 15, 2011

  របៀបប្តូរ Blog’s icon

  Website’s Icon គឺជារូបសញ្ញាមួយដែលអាចឲ្យម្ចាស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងដាក់បានសំរាប់ជាទីសំគាល់ និងលំអសំរាប់ Website នោះឯង។ Website’s Icon គេអាចរចនាបានជាឈ្មោះ ឬ រូបផ្ទាល់ខ្លួន ឬសញ្ញាណាមួយក៏បាន ។ វាស្ថិតនៅខាង ឆ្វេងនៃ Address Text​ ដែលជាធម្មតាវាបង្ហាញ ជាអក្សរ B

  ចំណែកឯនៅលើ Blogger.com បច្ចុប្បន្ន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ អាចផ្លាស់ប្តូរនូវ Icon របស់ប្លក់ របស់គេនិមួយៗបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលជាទូទៅ នៅពេលបង្កើត Account នៅលើBlogger.com រួចហើយតាមរយៈ Script មួយ បាន Update ដោយ Blogger.com
  ដូចដែលអ្នកបានឃើញនៅលើ Blog របស់ខ្ញុំនេះស្រាប់ហើយ គឺអ្នកអាចដាក់រូបអ្វីក៏បានដែរ។ អ្នកអាចទាញយក Icons ពី វែបសាយផ្សេងៗ ឬក៏ អ្នកអាចរចនាដោយខ្លួនឯងបាន ។

  សំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរនោះគឺធ្វើដូចតទៅ៖
  ទី១»» ត្រូវ Log In / Sign In ទៅកាន់ Blog របស់អ្នក ដោយប្រើប្រាស់ Gmail, Email Address របស់អ្នក
  ទី២»» ត្រូវចុចលើ Tap Design នោះអ្នកនឹងឃើញមាន Favicon ដូចរូបខាងក្រោម
   
  ទី៣»» ត្រូវចុចលើពាក្យ Edit ដែលនៅក្បែរ ពាក្យ Favicon នោះ
  ទី៤»» ត្រូវ Browse រក ទីតាំងរបស់ Icon ដែលនៅលើ Hard Drive របស់អ្នក 

  ចំណាំ៖ រាល់ទំហំរបស់ Icon និមួយៗ មាន 16px × 16px , 32px × 32px , 64px × 64px ,…. ប៉ុន្តែទំហំដែល Browser ភាគច្រើនស្គាល់គឺ 16px × 16px ។ ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថា អ្នកគួរតែរចនា ឬទាញយក Icon ណា ដែលមានទំហំ 16px × 16px ទើបងាយស្រួល ។

  ទី៥»» ចុច SAVE ជាការស្រេច ។

  សំរាប់ Icon របស់ Blog ខ្ញុំគឺមិនបានប្រើប្រាស់តាម Script របស់ Blogger.com ទេ គឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់កូដ ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំវិញ ។
  សូមសំណាងល្អក្នុងការកែប្រែ Blog របស់អ្នក។